Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 28/36 

11.1 Schoolkosten

De school organiseert voor de leerlingen naast het normale onderwijsprogramma nog een aantal activiteiten. Voor de bekostiging hiervan ontvangt de school geen subsidie van de overheid. Deze activiteiten worden dan ook gefinancierd via een bijdrage die van de ouders van elke leerling wordt gevraagd. Deze bijdrage heeft een vrijwillig karakter, maar omdat het niet wenselijk is leerlingen van bepaalde activiteiten uit te sluiten, gaat de school er van uit dat deze bijdrage wordt voldaan. Uiteraard mag van de school worden verwacht dat er duidelijkheid wordt verstrekt over de bestemming van het geld. De Oudergeleding van de MR moet jaarlijks instemmen met de besteding van de schoolkosten.

Voor 2016-2017 stellen we de schoolkosten vast op een bedrag van € 105,00. Dit bedrag wordt o.a. aangewend voor gebruik van extra klassensets, ondersteuning projectweken, reproductiekosten, het schoolshirt, sportdagen, buitengym en de schoolreis naar Walibi.

Leerjaarspecifieke bijdragen
Dit zijn de bedragen die bij een specifieke vak keuze horen en dienen als dit vak is gekozen, aan de start van het nieuwe schooljaar te zijn voldaan.