Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 30/36 

11.3 Schoolboeken

Schoolboeken worden zonder extra kosten verstrekt. Deze boeken worden voor de onderbouw leerlingen thuis bezorgd. U ontvangt hierover bericht. De bovenbouw leerlingen ontvangen hun boeken op school. Indien er vragen zijn over de schoolboeken dan kunt u zich wenden tot het Secretariaat.

Leerlingen moeten natuurlijk zorgvuldig (kaften, beschermen tegen water, niet in schrijven) met de schoolboeken omgaan. De leerling en de ouder(s) zijn daarvoor verantwoordelijk. Bij het niet inleveren van boek(en) of ernstige beschadiging van boek(en) wordt daarom een rekening naar de ouders gestuurd.