Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 9/36 

3.1 Hoe zit onze opleiding in elkaar?

Lessentabel

vakken (afkorting)eerste leerjaartweede leerjaarderde leerjaarvierde leerjaar
 (mavo/havo)(mavo/havo)  
Nederlands (ne)4444
Engels (en)3 (+1 TTO) B,C3 C34
Frans (fa)332*4*
Aardrijkskunde (ak)2 C2 C2*4*
Geschiedenis (gs)2 C2 C24*
Economie (ec)-2 C34*
Maatschappijleer (ma)---2
Wiskunde (wi)3344
Natuur/scheikunde (nask)-23-
Natuurkunde (nask-1)---4*
Scheikunde (nask-2)---4*
Biologie (bi)222*4*
Techniek (tn)22--
Beeldende vorming (bv)21--
Tekenen (bte)--24*
Kunstvakken -1 (ckv)--1-
Lichamelijke opvoeding (lo)4 C3 C22
Lichamelijke opvoeding 2 (lo2)4 A-2*4*
Informatietechnologie (it/i)2 C2 C24*
Mentoraat/lob (ml)2111
Rekenen (re)1111
TotaalTTO+Sport: 373328 + 4*18 + 12*

A) Als er gekozen is voor een sportklas, dan wordt het vak LO2 gevolgd (gestart per 2016/2017).
B) Als er gekozen is voor TTO, dan volgt de leerling één lesuur Engels extra. (gestart per 2015/2016).
C) Deze vakken worden bij TTO in het Engels gegeven.
*) keuzevakken in de bovenbouw, een examenkandidaat kiest zeven examenvakken

Maatschappelijke stage derde leerjaar
Van overheidswege wordt gesteld dat het belangrijk is dat alle scholieren in het voortgezet onderwijs een bijdrage leveren aan de maatschappij. De school heeft hier vorm aangegeven door het laten lopen van een korte maatschappelijke stage door de derdejaars leerlingen.

De maatschappelijke stage van het derde leerjaar omvat minimaal twintig uur en moet een maatschappelijk doel dienen. De leerlingen zorgen zelf voor een stageplek. Om de leerlingen hierbij te helpen, zal de school regelmatig (delen van) stages aanbieden.

De maatschappelijke stage wordt buiten schooltijd volbracht en/of in het weekend of vakantie. De school houdt bij hoeveel uren stage de leerling heeft gelopen.
De stage mag in delen worden gedaan en mag verspreid worden over het hele schooljaar. De vijf uur stage die veel leerlingen al hebben gelopen in het eerste leerjaar, mag worden meegeteld.

De maatschappelijke stage is opgenomen in het PTA en moet voor 1 maart 2017 zijn afgerond.

Voordat de stage begint moet de stageovereenkomst op school worden ingeleverd. Deze overeenkomst moet zijn getekend door de ouder, de stagebegeleider van de stageplek en door de stagecoördinator.

Sectorstage vierde leerjaar
In het vierde leerjaar vindt elk jaar de sectorstageweek van de Bredero Mavo plaats.

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het op zoek gaan naar een stageplek die aansluit op de gekozen sector. Het minimum aantal uren dat stage moet worden gelopen is dertig uur. De sectorstage is een onderdeel van het PTA (Programma van Toetsing en Afname).

Er wordt door de school hiervoor een stageovereenkomst uitgereikt. Deze overeenkomst wordt ondertekend door de leerling, de ouder/verzorger en stagebegeleider. Ook ontvangen de leerlingen een sectorstageboek waarin de stappen die gezet worden tijdens de stage, worden bijgehouden.