Aanmelden hogere leerjaren

Aanmelden voor een ander leerjaar dan leerjaar 1 kan natuurlijk bijvoorbeeld wegens een verhuizing of doordat onze school beter bij de leerling past. Hiervoor houden wij een intake waarbij het dossier van de vorige school, de resultaten en de (leer)behoeftes worden besproken. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@brederomavo.vova.nl of te bellen via 020 – 579 72 30.