Mavo/havo

Bij ons volgen de leerlingen de theoretische leerweg van het vmbo (ook wel mavo), in het kort vmbo-t genoemd. Het eerste en tweede leerjaar samen noemen we de onderbouw. Dit is een tweejarige brugklas. Er wordt op twee niveaus les gegeven. Dit betekent dat de lessen, het lesmateriaal, de toetsen, de cijfers et cetera op twee verschillende niveaus zijn, er wordt een mavo- en een havo-cijfer gegeven. Er kan gekozen worden om tweetalig onderwijs (TTO) te volgen of voor het volgen van de sportklas; het vak LO2. In het derde leerjaar is het mogelijk om door te stromen naar het derde leerjaar van de havo.

In het eerste, tweede en derde leerjaar testen we de leerlingen op het gebied van taal, rekenen/wiskunde en Engels met behulp van het Cito-Volgsysteem. Zo kunnen we helpen bij de onderdelen waar zij minder goed in zijn, maar zo dagen we ook de leerlingen uit in de onderdelen waar zij beter in zijn.
Vanaf het derde leerjaar spreken we van de bovenbouw en werken de leerlingen toe naar het examen. Zij krijgen dan ook te maken met schoolexamens. In het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een profiel (richting) en een vakkenpakket.

Vanaf het eerste leerjaar is er gewerkt aan het maken van een keuze voor een profiel. Dit gebeurt door het volgen van het programma van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). De leerlingen kiezen uit economie, zorg en welzijn, landbouw of techniek op de mavo of voor de profielen economie en maatschappij (E&M), cultuur en maatschappij (C&M), natuur en techniek (N&T) of natuur en gezondheid (N&G) op de havo. De mentor is de persoon die hierbij adviseert en helpt bij het maken van de keuzes, samen met de decaan en natuurlijk de ouders.