Sportklas

Lichamelijke opvoeding 2 (LO2)

De Bredero Mavo Sportklas start in klas 1 of 3. Je doet officieel examen in het vak LO2. Behalve het deelnemen aan sportactiviteiten werk je aan speciale vaardigheden, zoals samenwerken, organiseren en leiding geven. Je gaat aan de slag met je eigen doelen en competenties. Dit houd je bij in het portfolio, bij ons ook wel ‘sportfolio’ genoemd. De sportklas biedt een goede aansluiting op de vervolgopleidingen Sport en Bewegen, Beveiliging of Defensie in het mbo.

Extra uren sport
Naast de lesuren lichamelijke opvoeding in de reguliere klas sport je 3 uur extra met LO2 met de andere leerlingen die voor LO2 hebben gekozen. Tijdens deze uren wordt het aangeboden programma van de reguliere klassen verdiept en verbreedt. Je krijgt andere sporten aangeboden. Je krijgt meer informatie over tactieken en technieken. En je krijgt afhankelijk van je eigen mogelijkheden moeilijkere stof aangeboden.

Theorie
Je krijgt naast het praktijkprogramma ook een deel theorie, deze theorie zal worden afgesloten in de vorm van een SE.

Les en leiding geven
Tijdens de lessen leer je ook over het begeleiden van sport. Je leert hoe je een wedstrijd moet leiden als scheidsrechter. Je leert hoe je een les goed kan voorbereiden en je gaat zelf een les geven. Leerlingen klas 3 bereiden een les voor en begeleiden hun eigen klas. Leerlingen klas 4 doen dit voor een andere klas. Hier word je ook op beoordeeld.

Sportfolio
Alle informatie en theorie die je op papier krijgt van je docent verzamel je in je map. Je “Sportfolio”. Ook je huiswerk opdrachten en lesvoorbereidingsformulieren verzamel je hier. Handig om alles op 1 plek te verzamelen, zeker omdat er tijdens intakegesprekken bij een vervolgopleiding vaak naar gevraagd wordt.