Magister

Magister is het leerlingvolgsysteem waarmee school, de leerling en ouders kunnen zien hoe het gaat op school. Magister is te bereiken via vova.magister.net of via de app Magister 6. De inlogcode en uitleg wordt aan het begin van het schooljaar gegeven door de mentor tijdens de eerste ouderavond. Zowel de leerling als de ouder(s) krijgt een eigen inlogcode.

In de schoolgids is een overzicht te vinden van de verschillende codes die gebruikt worden in Magister.

Meer weten over Magister, zie de website van Magister voor leerlingen en ouders: https://www.magister.nl/leerling-ouder/hoe-werkt-magister-web-leerlingen/