PTA, SE en examenreglement

Wat is een PTA? De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 3 en 4 voor Mavo, leerjaar 4 en 5 voor Havo), staat in jouw PTA het examenprogramma en de wijze van cijferen vermeld. Daarnaast bevat een PTA het examenreglement voor jouw opleiding. Daarin zijn alle regels en procedures opgenomen rond:

  • het afnemen van de (school)examens
  • de regels voor herkansingen
  • profielwerkstukken
  • berekeningen van cijfers
  • de uitslag van de examens.
SE-roosters schooljaar 2020-2021

(onder voorbehoud van wijzigingen, controleer altijd Magister)

Periode                                       Mavo 3                  download
Schoolexamen-periode 1 klas M3 download
Schoolexamen-periode 2 klas M3 download
Schoolexamen-periode 3 klas M3 download (aangepast 3/6)
Periode Havo 4 download
Schoolexamen-periode 1 klas H4 download
Schoolexamen-periode 2 klas H4 download
Schoolexamen-periode 3 klas H4 download (aangepast 7/6)
Repetitieweek klas download
Repetitieweek klas 1, 2, H3 download (update 16/6)

 

PTA en examenreglement

Het PTA wordt in het 3e leerjaar (Mavo) of 4e leerjaar (Havo) gepubliceerd. Download het PTA, inclusief examenreglement hieronder.

Mavo
Geldig voor de jaren gestart klas 3 download
2019-2021 2019 PTA 2019-2021
2019-2021 2019 Examenreglement 2019-2021 (aangepast i.v.m. COVID-19)
2020-2022 2020 PTA 2020-2022)
2020-2022 2020 Examenreglement 2020-2022
2020-2021 2020 (klas 4) PTA 2020-2021 (zij-instroom)
Addendum Mavo
Geldig voor de jaren hoort bij download
2020-2021 PTA 2019-2021 Addendum
Havo
Geldig voor de jaren gestart klas 4 download
2019-2021 2019 PTA 2019-2021
2019-2021 2019 Examenreglement 2019-2021 (aangepast i.v.m. COVID-19
2020-2022 2020 PTA 2020-2022)
2020-2022 2020 Examenreglement 2020-2022
Addendum Havo
Geldig voor de jaren hoort bij download
2020-2021 PTA 2019-2021 Addendum
Verzoek examencommissie

Heb je een verzoek aan de examencommissie, e-mail dan de examensecretaris dhr. Ebbes.