PTA, SE en examenreglement

Wat is een PTA? De afkorting PTA staat voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 3 en 4 voor Mavo, leerjaar 4 en 5 voor Havo), staat in jouw PTA het examenprogramma en de wijze van cijferen vermeld. Daarnaast bevat een PTA het examenreglement voor jouw opleiding. Daarin zijn alle regels en procedures opgenomen rond:

  • het afnemen van de (school)examens
  • de regels rondom herkansingen
  • profielwerkstukken
  • berekeningen van cijfers
  • de uitslag van de examens.
SE-roosters schooljaar 2021-2022

(onder voorbehoud van wijzigingen, controleer altijd Magister)

Periode                                       Mavo 3                  download
Schoolexamen-periode 1 klas M3 download
Schoolexamen-periode 2 klas M3 download
Schoolexamen-periode 3 klas M3 download
Periode Havo 4 download
Schoolexamen-periode 1 klas H4 download
Schoolexamen-periode 2 klas H4 download
Schoolexamen-periode 3 klas H4 download
Periode Mavo 4 download
Schoolexamen-periode 1 klas M4 download
Schoolexamen-periode 2 klas M4 download
Schoolexamen-periode 3 klas M4 download (update 21/3)
Periode Havo 5 download
Schoolexamen-periode 1 klas H5 download
Schoolexamen-periode 2 klas H5 download
Schoolexamen-periode 3 klas H5 download (update 21/3)
Repetitieweek klas download
Repetitieweek klas 1, 2, H3 download

 

PTA en examenreglement

Het PTA wordt in het 3e leerjaar (Mavo) of 4e leerjaar (Havo) gepubliceerd. Download het PTA, inclusief examenreglement hieronder.

Mavo
Geldig voor de jaren gestart klas 3 download
2021-2023 2021 PTA 2021-2023
2021-2023 2021 Examenreglement 2021-2023
2022-2023 2022 (klas 4) 2022-2023 PTA (zij-instroom)
2022-2024 2022 PTA 2022-2024
2022-2024 2022 Examenreglement 2022-2024 Mavo
Havo
Geldig voor de jaren gestart klas 4 download
2021-2023 2021 PTA 2021-2023
2021-2023 2021 Examenreglement 2021-2023
2022-2023 2022 (klas 5) 2022-2023 PTA (zij-instroom)
2022-2024 2022 PTA 2022-2024
2022-2024 2022 Examenreglement 2022-2024 Havo
Verzoek examencommissie

Heb je een verzoek aan de examencommissie, e-mail dan de examensecretaris dhr. Ebbes.