Ziek, afwezig of beter melden

Ziek / afwezig melden

Als de leerling ziek is, willen we dat graag voor 08:30 uur weten van de ouders. Dat kan op drie
manieren worden gemeld:

  • per e-mail, via: absentie@brederomavo.vova.nl
  • via Magister als u inlogt met de ouderinlog
  • telefonisch via telefoonnummer: 020 – 57 97 230

Let op: Afspraken (bijvoorbeeld voor tandartsbezoek) moeten buiten schooltijd worden gemaakt. Als hier toch voor moet worden verzuimd dan melden ouders dit zo vroeg mogelijk van tevoren (minimaal een aantal dagen, uiterlijk een dag van tevoren) via bovenstaande mogelijkheden. Hebben wij vooraf geen melding ontvangen dan kunnen wij geen toestemming geven voor de afwezigheid.

Beter melden

Op de eerste dag dat de leerling weer beter is, kunnen ouders dat op drie manieren laten weten: op de laatste ziektedag/avond per e-mail: absentie@brederomavo.vova.nl of op de eerste dag dat de leerling weer op school komt, voor het begin van de lessen een betermeldbriefje inleveren bij de balie. Ook kan er gebeld worden met school.

Voor alle regels omtrent het verzuim verwijzen wij naar het verzuimprotocol in de bijlage Gedrags- en Veiligheidsprotocol van onze Schoolgids.