Onze visie

De Bredero Mavo is een openbare school met mavo/havo klassen in de onderbouw en een bovenbouw mavo en havo. Daarnaast is het mogelijk om tweetalig onderwijs (TTO) te volgen. Een deel van de vakken wordt dan in het Engels gegeven. Naast de reguliere vakken kunnen leerlingen op de mavo eindexamen doen in een aantal extra vakken: ICT, Media & Design, tekenen en sport (LO2). De school telt ongeveer 515 leerlingen en is gevestigd in een kleurrijk schoolgebouw midden in het centrum van Amsterdam-Noord.

De school is een inspirerende en dynamische plek die volop in beweging is. In ons onderwijs draait alles om communiceren en ondernemen: samenwerken, netwerken, presenteren, creativiteit ontwikkelen en mediavaardigheden aanleren. Bredero Mavo staat midden in de samenleving: wij gaan verbindingen aan met de buurt, bedrijven en bewoners.

De Bredero Mavo heeft een positief pedagogisch-didactisch klimaat. Onze school is een inspirerende en dynamische school, volop in beweging. Leerlingen voelen zich hier veilig. Via scholenopdekaart.nl kun je zien hoe onze scores zijn op het gebied van doorstroom, het examen en veel meer. Ook is hier het oordeel van de Onderwijsinspectie te vinden. In het examenjaar 2020 zijn alle leerlingen mavo en havo geslaagd (100%).